top of page

Performers/Pedagogues

Arata Sakaguchi
Asako Inoue
Hiroshi Hara
Katsuki Tochio

Keiji Munesada

Keiji Shimoji

Kenichiro Muto

Masahiro Maeda
Masanori Oishi
Masataka Hirano
Masato Ikegami
Masato Kumoi
Naomi Tabata
Nobuya Sugawa

Toshihisa Ogushi

Toshikazu Nagase 
Yasushi Arai
Yasuto Tanaka
Yuichi Omur

Under 35:

Kohei Ueno

Yo Matsushita

Kenta Saito

Marie Kikuchi 

Miho Sumiya

Makoto Hondo

Ryoko Egawa

Trouvere Quartet

Nobuya Sugawa, Soprano Sax
Shinichiro Hikosaka, Alto Sax
Keisuke Jimbo, Tenor Sax
Yasuto Tanaka, Baritone Sax

Masato Kumoi Saxophone Quartet

Masato Kumoi, soprano saxophone

Wataru Sato, alto saxophone

Kazuyuki Hayashida, tenor saxophone

Takahiro Nishio, baritone, saxophone

JG Quartet

Masahito Tsuda, soprano saxophone

Emi Kondo, alto saxophone

Masayori Kobayashi, tenor saxophone

Jun-ichi Sasao, baritone, saxophone

The Rev Saxophone Quartet

Kohei Ueno, soprano saxophone

Yuuki Miyakoshi, alto saxophone

Tsuzuki Ryo, tenor saxophone  

Kanichiro Tanaka, baritone saxophone

Quartet B

Sadahito Kunisue, soprano saxophone

Masaya Yamaura, alto saxophone

Sumichika Arimura, tenor saxophone

Gentaro Koyama, baritone saxophone

Harmo Saxophone Quartet

Nakamura uniform, soprano saxophone

Akemi Endo, alto saxophone

Matsuyuki Mine, tenor saxophone

Katsuki Tochio, baritone, saxophone

Blue Aurora Saxophone Quartet

Masataka Hirano, soprano saxophone
Takuya Tanaka, alto saxophone
Jun Nishimoto, tenor saxophone
Masanori Oishi, baritone, saxophone

Hardi Saxophone Quartet

Masahiro Owada, soprano saxophone

Hisashi Onuki, alto saxophone

Kazuhiro Ninomiya, tenor saxophone

Satoru Saito, baritone, saxophone

Clover Saxophone Quartet

Hirokazu Hayashida, soprano saxophone

Masahiro Tamura, alto saxophone

Takumi Kainuma, tenor saxophone

Daisuke Sakaguchi, baritone, saxophone

Tokyo Saxophone Ensemble

Keiji Shimoji, soprano saxophone

Keiji Munesada, alto saxophone

Yutaka Ichikawa, tenor saxophone

Yuugi Sasaki, baritone, saxophone

Tomekosuku Saxophone Quartet

Taki Yoshitome, soprano saxophone

Kawachi Ryuma, alto saxophone

Yo Matsushita, tenor saxophone

Kohei Ueno, baritone, saxophone

bottom of page